(Poistunut julkaisusta)

Tietoturva-asiantuntija
Suojelupoliisi

Alkuperäinen julkaisupäivä 15.6.2020

Tehtävän kuvaus 

Suojelupoliisissa on haettavana viraston yhteinen tietoturva-asiantuntijan määräaikainen virkasuhde, joka on sijoitettu digitaalisten palveluiden yksikköön Helsingissä. Olet arvostettu lenkki Suojelupoliisin tietoturvallisuuden hallinnan ketjussa. Virkatehtäväsi liittyvät Suojelupoliisin uuden toimitalon rakennushankkeessa toteutettavien teknisten ratkaisuiden, kuten kiinteistöautomaation tietoturvallisuuden hallintaan. Tehtävänäsi on osallistua rakennusautomaation, turvallisuustekniikan ja muiden IOT-ulottuvuuden mahdollisesti sisältävien teknisten ratkaisuiden kehittämiseen, määrittelyyn, dokumentointiin, tarkastamiseen ja vaatimustenmukaisuuden hallintaan. Ratkaisujen elinkaaren hallinnan lisäksi osallistut niiden nostamien herätteiden valvomiseen, käsittelyyn sekä selvittämiseen osana jatkuvaa riskienhallintaa.
 
Suoritat järjestelmille fyysisiä sekä tietoteknisiä tarkastuksia yhteistyössä muiden asiantuntijoiden kanssa ja huolehdit niiden soveltuvuudesta korkean turvallisuustason ympäristöön. Osallistut myös muihin Suojelupoliisiin tietoturvallisuuden tehtäviin.
  
Säädetyt kelpoisuusvaatimukset 

Suojelupoliisin virkaan voidaan nimittää vain Suomen kansalainen. Virkaan ei ole säädettyjä erityisiä kelpoisuusvaatimuksia.  

Hakijalta odotamme  

Odotamme hakijalta vahvaa teknisen tietoturvallisuuden osaamista ja kokemusta tietoturvallisuuden tehtävistä, ja osaat peilata tätä osaamista fyysisen ja hallinnollisen turvallisuuden tarpeisiin. Innostut teknisistä tietoturvahaasteista ja ymmärrät teknologian lisäksi toiminnallisia vaatimuksia. Osaat sovittaa uusimman teknologian palvelemaan toimintaa ja ymmärrät tietoturvallisuuden merkityksen organisaation toiminnan suojaamisessa. Sinulle turvallisuus on ennen kaikkea uuden teknologian hyödyntämistä ja sen asettamiin haasteisiin vastaamista.
 
Olet oma-aloitteinen ja vastuullinen. Luemme eduksesi kokemuksen ja osaamisen kiinteistöautomaation ja talotekniikan tietoturvallisuuden hallinnasta. Haluat ja osaat toimia vuorovaikutuksessa kollegoidesi ja eri yhteistyökumppaneidemme kanssa myös kansainvälisessä yhteistyössä. Tunnet kuitenkin samalla olosi kotoisaksi työskennellessäsi pitkäjänteisyyttä vaativien teknisten tietoturvahaasteiden parissa. Sinulla on kyky ja halu uuden oppimiseen, omaat tiedonhankintataitoja, luovaa ongelmanratkaisukykyä sekä ne jo mainitut hyvät yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot. Auttavan ja yhteen hiileen puhaltavan työyhteisön lisäksi tarjoamme paineensietokykyä ja joustavaa työotetta edellyttävän ainutlaatuisen ja mielenkiintoisen tehtävän kansallisen turvallisuuden vaativassa ympäristössä.

Työssä tarvittava kielitaito 

Hyvän suomen kielen suullisen ja kirjallisen taidon lisäksi edellytämme sujuvaa englannin kielen suullista ja kirjallista
taitoa, muu kielitaito luetaan eduksi.

Tehtävän tiedot 

Tehtävän kesto: Määräaikainen
Työaika: Virastotyöaika
Tehtävä alkaa: 1.9.2020 alkaen tai sopimuksen mukaan. Tehtävässä voidaan noudattaa kuuden kuukauden koeaikaa.
Määräaikainen, päättyy: 31.12.2024
Määräaikaisuuden syy on työn luonne.
Virka on viraston yhteinen.
  
Tehtävän hakemista koskevat tiedot 

Hae viimeistään: 13.7.2020 16:15
 
ID: 26-840-2020
 
Sähköiset hakemukset:

Hae tehtävää sähköisesti tämän linkin kautta.

Voit kuitenkin hakea tätä työpaikkaa myös toimittamalla hakemuksesi alla olevaan osoitteeseen. Sekä hakemuksessa että kirjekuoressa tulee mainita haettavan tehtävän ID. Hakemuksia ei palauteta.

Suojelupoliisin kirjaamo
Ratakatu 12, PL 151
00121 Helsinki

Palkkaukseen liittyvät tiedot 

Peruspalkka vaativuustasolla 40.15 on 3757,75 € kuukaudessa. Peruspalkan lisäksi maksetaan henkilökohtaista suoritus- ja kokemusosaa palkkausjärjestelmän mukaisesti. Suoritusosa voi olla 0 - 32 %. Supon tai poliisihallinnon ulkopuolelta tulevan virkamiehen suoritusosa on alussa 3 - 6 kuukauden ajan 10 % peruspalkasta. Kokemusosaa maksetaan palvelusajan perusteella 0 - 14 % ja se voi olla 8 vuoden jälkeen 4 % ja 23 vuoden jälkeen 14 % peruspalkasta.

Edut 

Tarjoamme mielenkiintoisen ja haastavan työn ainutlaatuisessa ja kansainvälisessä työympäristössä. Henkilöstömme on motivoitunutta ja työhönsä sitoutunutta. Meillä on töissä eri alojen ammattilaisia, jotka puhaltavat yhteen hiileen. Kyvykkyytemme rakentuu osaavan henkilöstön varaan, ja siksi panostamme henkilöstön koulutukseen ja ammattitaidon jatkuvaan ylläpitoon. 

Tehtävä 

Ilmoitettujen työpaikkojen määrä: 1

Yhteystiedot 

Lisätietoja tehtävästä

Suojelupoliisi vaihde
Lisätietoja tehtävästä saat rekrytoivalta esimiehiltä soittamalla vaihteeseemme ja ilmoittamalla työavaimen 
0295 480 131

Toimipiste 

Helsinki
 
Muut tehtävään liittyvät tiedot 

Virkaan nimittäminen edellyttää, että hakijasta tehdään tämän suostumuksella laaja turvallisuusselvitys sekä huumausainetestaus. Myös valittavan henkilön läheisestä voidaan tehdä perusmuotoinen turvallisuusselvitys.
 
Virkaan nimittäminen edellyttää terveydellistä soveltuvuusarviota, joka toteutetaan kolmen kuukauden aikana tehtävän hoidon aloittamisesta terveystarkastuksena viraston työterveyshuollossa. Jos terveystarkastus on toteutettu viraston työterveyshuollossa aikaisemmin vuoden sisällä, sitä ei tarvitse uusia.
 
Toivomme hakemuksia ensisijaisesti sähköisen rekrytointijärjestelmän kautta www.valtiolle.fi. Mikäli hakemuksen jättäminen sähköisesti ei ole mahdollista, sen voi toimittaa myös osoitteella
 
Suojelupoliisin kirjaamo
PL 151, 00121 Helsinki.
 
Merkitse sekä hakemukseen että kirjekuoreen hakemasi tehtävän hakuavain. Hakemuksia ei palauteta