(Poistunut julkaisusta)

Tietoturva-asiantuntija
Suojelupoliisi

Alkuperäinen julkaisupäivä 15.6.2020

Tehtävän kuvaus 

Suojelupoliisissa on haettavana viraston yhteinen tietoturva-asiantuntijan virka, joka on sijoitettu digitaalisten palveluiden yksikköön Helsingissä. Tehtävänäsi on toimia tietoturva-asiantuntijana Suojelupoliisissa. Olet arvostettu lenkki
Suojelupoliisin tietoturvallisuuden hallinnan ketjussa.  Virkatehtäväsi liittyvät Suojelupoliisin tietoturvallisuuden ylläpitoon, suunnitteluun ja kehittämiseen. Osallistut muun muassa Suojelupoliisiin hankkeiden tietoturvallisuuden ja virastossa kehitettävien toiminnallisuuksien tietoturvallisuuden hallintaan. Olet yhdessä muiden asiantuntijoidemme kanssa ylläpitämässä ja kehittämässä Suojelupoliisin kokonaisvaltaista tietoturvallisuuden tilannekuvaa ja raportointia.
 
Osallistut Suojelupoliisin tietoturvallisuuden valvontaan, mutta myös käyttämiemme valvontatyökalujen sekä niiden havainnointi- ja hälytyssääntöjen kehittämiseen. Tulkitset tietoturvaa ja tietosuojaa koskevaa normistoa sekä ohjeistusta teknisiksi vaatimuksiksi. Lisäksi osallistut omalla erityisosaamisalueellasi viraston oman toiminnan suojaamiseen liittyviin tietoturvallisuuden kehittämistehtäviin. Sanalla sanoen olet tietoturvallisuuden moniottelija. Tarvittaessa olet valmis työskentelemään myös normaalin virka-ajan ulkopuolella.
  
Säädetyt kelpoisuusvaatimukset 

Suojelupoliisin virkaan voidaan nimittää vain Suomen kansalainen. Virkaan ei ole säädettyjä erityisiä  kelpoisuusvaatimuksia.  

Hakijalta odotamme  

Odotamme Sinulta nuhteetonta taustaa, tehtävään soveltuvaa koulutusta ja monipuolista kokemusta tietoturvallisuuden vaativista tehtävistä. Sinulla on osoitettua kokemusta vastaavista tehtävistä, esimerkiksi tietoturva-asiantuntijana, tietoturva-arkkitehtina tai tietoturvavastaavana. Tehtävässä odotetaan kokemusta tietojärjestelmien tietoturvallisuuteen liittyvien ratkaisujen suunnittelusta, dokumentoinnista tai arvioinnista. Ymmärrät tietoturvallisuuteen liittyvää teknologiaa aiemman käyttö- ja/tai kehittämiskokemuksesi kautta.
 
Odotamme Sinulla olevan laaja-alaista teknologiaymmärrystä sekä aiempaa käyttö- ja/tai kehittämiskokemusta esimerkiksi seuraavista teknologioista:

 • Security Information and Event Management -ratkaisut (SIEM),
 • Threat Intelligence -ratkaisut,
 • Vulnerability Management -ratkaisut,
 • Log Management -ratkaisut,
 • Penetration Testing -ratkaisut,
 • Network Monitoring -ratkaisut,
 • Palomuuri-, IDS-/IPS- ja Proxy -ratkaisut,
 • PKI- ja salausratkaisut ja
 • Palvelin- ja työasemakäyttöjärjestelmät (Windows, Linux)

Edellä kerrottujen lisäksi odotamme seuraavien ja niihin läheisesti liittyvien lakien, asetusten, määräysten, ohjeiden ja hyvien käytäntöjen tuntemusta:

Valtionhallinnon antamat ohjeet ja määräykset tietoturvallisuudesta ja sen hallinnasta, muun muassa

 • Viestintäviraston NCSA- ja CERT -toimintojen julkaisemat ohjeet
 • Kansallinen tietoturvallisuuden auditointikriteeristö (KATAKRI) ja sen arviointiohjeet
 • Valtionhallinnon tietoturvallisuuden hallintaohjeet (VAHTI)

Muut yleiset tietoturvastandardit, ohjeet ja suositukset
Yleiset koventamisstandardit

Tehtävässä katsotaan eduksi kokemus tietoturvavalvomotoiminnasta ja tietoturvahäiriöitä selvittävän ryhmän jäsenenä toimimisesta. Luemme eduksesi kokemuksen tietojärjestelmien ja sovelluskehityksen tietoturvallisuuden testaamisesta ja arvioinnista. Eduksi luetaan turvallisuusviranomaisten toimintaympäristön tuntemus.

Olet oma-aloitteinen ja vastuullinen. Haluat ja osaat toimia vuorovaikutuksessa kollegoidesi ja eri yhteistyökumppaneidemme kanssa myös kansainvälisessä yhteistyössä. Tunnet kuitenkin samalla olosi kotoisaksi työskennellessäsi pitkäjänteisyyttä vaativien teknisten tietoturvahaasteiden parissa. Sinulla on kyky ja halu uuden oppimiseen, omaat tiedonhankintataitoja, luovaa ongelmanratkaisukykyä sekä ne jo mainitut hyvät yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot. Auttavan ja yhteen hiileen puhaltavan työyhteisön lisäksi tarjoamme paineensietokykyä ja joustavaa työotetta edellyttävän ainutlaatuisen ja mielenkiintoisen tehtävän kansallisen turvallisuuden vaativassa ympäristössä.

Tehtävääsi annamme perehdytyksen ja toimenkuvaa tukevan koulutuksen Suojelupoliisin ratkaisuihin ja menetelmiin.

Työssä tarvittava kielitaito 

Hyvän suomen kielen suullisen ja kirjallisen taidon lisäksi edellytämme sujuvaa englannin kielen suullista ja kirjallista taitoa, muu kielitaito luetaan eduksi.
 
Tehtävän tiedot 

Tehtävän kesto: Vakinainen
Työaika: Virastotyöaika
Tehtävä alkaa: 1.9.2020 alkaen tai sopimuksen mukaan. Tehtävässä voidaan noudattaa kuuden kuukauden koeaikaa.
 
Virka on viraston yhteinen.
  
Tehtävän hakemista koskevat tiedot 

Hae viimeistään: 13.7.2020 16:15
 
ID: 26-841-2020
 
Sähköiset hakemukset:

Hae tehtävää sähköisesti tämän linkin kautta.
Voit kuitenkin hakea tätä työpaikkaa myös toimittamalla hakemuksesi alla olevaan osoitteeseen. Sekä hakemuksessa että kirjekuoressa tulee mainita haettavan tehtävän ID. Hakemuksia ei palauteta.

Suojelupoliisin kirjaamo
Ratakatu 12, PL 151 00121 Helsinki
 
Palkkaukseen liittyvät tiedot 

Peruspalkka vaativuustasolla 40.16 on 4232,64 € kuukaudessa. Peruspalkan lisäksi maksetaan henkilökohtaista suoritus- ja kokemusosaa palkkausjärjestelmän mukaisesti. Suoritusosa voi olla 0 - 32 %. Supon tai poliisihallinnon ulkopuolelta tulevan virkamiehen suoritusosa on alussa 3 - 6 kuukauden ajan 10 % peruspalkasta. Kokemusosaa maksetaan palvelusajan perusteella 0 - 14 % ja se voi olla 8 vuoden jälkeen 4 % ja 23 vuoden jälkeen 14 % peruspalkasta.

Edut

Tarjoamme mielenkiintoisen ja haastavan työn ainutlaatuisessa ja kansainvälisessä työympäristössä. Henkilöstömme on motivoitunutta ja työhönsä sitoutunutta. Meillä on töissä eri alojen ammattilaisia, jotka puhaltavat yhteen hiileen. Kyvykkyytemme rakentuu osaavan henkilöstön varaan, ja siksi panostamme henkilöstön koulutukseen ja ammattitaidon jatkuvaan ylläpitoon. 
  
Tehtävä 

Ilmoitettujen työpaikkojen määrä: 1

Yhteystiedot 

Lisätietoja tehtävästä
Suojelupoliisi vaihde
Lisätietoja tehtävästä saat rekrytoivalta esimiehiltä soittamalla vaihteeseemme ja ilmoittamalla työavaimen 
0295 480 131

Toimipiste 

Helsinki
 
Muut tehtävään liittyvät tiedot 

Virkaan nimittäminen edellyttää, että hakijasta tehdään tämän suostumuksella laaja turvallisuusselvitys sekä huumausainetestaus. Myös valittavan henkilön läheisestä voidaan tehdä perusmuotoinen turvallisuusselvitys.
 
Virkaan nimittäminen edellyttää terveydellistä soveltuvuusarviota, joka toteutetaan kolmen kuukauden aikana tehtävän hoidon aloittamisesta terveystarkastuksena viraston työterveyshuollossa. Jos terveystarkastus on toteutettu viraston työterveyshuollossa aikaisemmin vuoden sisällä, sitä ei tarvitse uusia.
 
Toivomme hakemuksia ensisijaisesti sähköisen rekrytointijärjestelmän kautta www.valtiolle.fi. Mikäli hakemuksen jättäminen sähköisesti ei ole mahdollista, sen voi toimittaa myös osoitteella
 
Suojelupoliisin kirjaamo
PL 151, 00121 Helsinki.
 
Merkitse sekä hakemukseen että kirjekuoreen hakemasi tehtävän hakuavain. Hakemuksia ei palauteta.