Haluamme tarjota entistä parempia ja vastuullisempia työkokemuksia kaikille suomalaisille.

Vastuullinen työnantaja -kampanjassa mukana olevat työnantajat sitoutuvat kehittämään vastuullisen työnantajuuden kuutta periaatetta. 

Hyvä, vastuullinen työnantaja viestii vahvuuksistaan kiinnostavasti ja totuudenmukaisesti. Vastuullisuusperiaatteet: syrjimättömyys, työelämän tasapaino, esimiestyö, asianmukainen palkkaus ja työn merkitys ovat selkeitä ja perustuvat konkreettiseen tekemiseen. Hyvän työnantajan palveluksessa työntekijät löytävät oman roolinsa hakuhetkestä alkaen ja kokevat tekevänsä merkityksellistä työtä, jolla on myönteisiä vaikutuksia yhteiskuntaan.

Vastuullisen työnantajan kuusi periaatetta

 1. Syrjimättömyys
  Me olemme kaikki erilaisia. Yhdenvertainen ja oikeudenmukainen kohtelu on hyvinvoivan työyhteisön a ja o. Esimerkiksi sukupuoli tai syntyperä ei saa olla peruste sen enempää syrjinnälle kuin suosinnalle. Tällaista havaittaessa vastuullinen työnantaja puuttuu tilanteeseen matalalla kynnyksellä.
 2. Joustaminen ja työelämän tasapaino
  Elämässä voi tapahtua kaikenlaisia käänteitä, jotka saattavat vaikuttaa työntekijän hyvinvointiin sekä jaksamiseen myös työpaikalla. Vastuullinen työnantaja kuuntelee työntekijää ja joustaa parhaansa mukaan elämän eri vaiheissa.
 3. Esimiestyöhön panostaminen 
  Hyvä esimies on läsnä työntekijöiden arjessa ja kiinnostunut työpaikan päivittäisistä tapahtumista. Ihmislähtöinen, kuunteleva esimiestyö on iso osa vastuullista työnantajuutta! Sen toteuttamiseen tulee varata aikaa ja sitä on myös kehitettävä johdonmukaisesti.
 4. Työn sisältö ja merkitys 
  Työntekijälle on tärkeää kokea, että hänen työpanoksensa on merkityksellinen. Vastuullinen työnantaja auttaa työntekijää löytämään oman, selkeän roolin organisaatiossa ja antaa työntekijälle palautetta säännöllisesti. Kun odotukset ja tavoitteet ovat tiedossa, voivat sekä työnantaja että työntekijä paremmin edistää yhteisiä päämääriä. Työnantaja mahdollistaa työntekijän kehittymisen ja jatkuvan oppimisen.
 5. Tehtävän vaatimusten mukainen palkkaus
  Palkka on tärkeä motivaatiotekijä, joka lisää myös työn merkityksellisyyden kokemusta. Tehdystä työstä tulee aina saada asianmukainen korvaus. Palkasta on hyvä keskustella säännöllisin väliajoin ja erityisesti työntekijän kehittyessä. Työntekijän tulee saada palkka ajoissa ja oikein.
 6. Hyvä hakijakokemus
  Vastuullinen työnantaja välittää hakijasta koko hakuprosessin ajan. Jokainen hakija on arvokas! Työnantajan on asianmukaisesti viestittävä rekrytoinnin etenemisestä – myös siinä tilanteessa, ettei hakija tule valituksi paikkaan.

KAMPANJAN SUOJELIJA

Suomalaisen Työn Liiton Tero Lausala on vuoden 2020 Vastuullinen työnantaja -kampanjan suojelija.

"Vastuullisuudesta on tullut megatrendi, ilmiö ja puheenaihe, joka tulee vastaan joka päivä monessa eri muodossa. Hyvä niin, sillä elinympäristöämme ja yhteiskuntaamme kohtaavat valtavat haasteet aina ilmastonmuutoksesta biodiversiteetin kiihtyvään vähenemiseen, väestön ikääntymiseen sekä hyvinvoinnin ja osaamisen polarisaatioon", Tero kertoo ajatuksistaan.

Katso videolta ja lue blogistaTeron ajatuksia Vastuullisesta työnantajuudesta.

TUTUSTU TYÖNANTAJIEN TARINOIHIN

  KAMPANJAN PÄÄKUMPPANI

  Barona on Vastuullinen työnantaja -kampanjan pääkumppani. Barona lähti kampanjaan mukaan, koska yritys haluaa olla vastuullisuuden edelläkävijä ja oman alansa suunnannäyttäjä. 

  Baronan toimitusjohtaja Minna Vanhala-Harmanen jakaa ajatuksiaan videolla ja haastaa muita mukaan blogissa "Yritysten on kirkastettava yhteiskunnallinen roolinsa – niin myös Baronan".

  Työnantaja, haluatko mukaan Vastuullinen työnantaja -kampanjaan?

  Osallistu kampanjaan

  ASIANTUNTIJAKUMPPANIT

  Vastuulliset työnantajat mukana kampanjassa: